L
L

Általános Szerződési Feltételek

Hatályos 2016. október 21. napjától

A jelen Általános Szerződési Feltételek (”ÁSZF”) határozzák meg a Bár Produkció Kft. (1077 Budapest, Wesselényi utca 4. I. emelet 5.; Cg. 01-09-889473 a továbbiakban: ”Bár Produkció”) kizárólagos tulajdonában álló, és a Bár Produkció által üzemeltetett www.budapestbar.hu domainen elérhető, ”Budapest Bár” elnevezésű weboldal (”Weboldal”) felhasználásának, igénybevételének valamint a Weboldalon történő vásárlásnak a feltételeit.

Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet felhasználó, aki a Weboldalon megrendelést ad le (”Felhasználó”).

A Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, megrendelés leadásával, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi. A Weboldalt kiskorúak nem használhatják. Amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére.

A Bár Produkció jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított rész vagy új ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra kerül a Weboldalon. A Weboldal üzemeltetői mind a jelen ÁSZF-ben, mind a Weboldalon ”Budapest Bár” néven is szerepelhetnek.

 

I. A szerződés létrejötte, tárgya

1.1 A jelen ÁSZF szerinti szerződés a Bár Produkció és a Felhasználó között jön létre akkor, amikor a Felhasználó terméket vásárol a Weboldalon.

1.2 A megrendelés megküldésével és annak a Bár Produkció általi visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Mind az ajánlat, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

1.3 A Bár Produkció Kft. vállalja, hogy az általa értékesített termékek lényeges tulajdonságairól, a termékért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, a teljesítés feltételeiről, valamint általánosságban a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz.

1.4 A jelen ÁSZF nyelve a magyar. Az Felhasználókkal megkötött szerződéseket a Bár Produkció nem iktatja, azokat nem tárolja. Az ÁSZF számítógépre menthető a letöltés gombra kattintva pdf formátumban és kinyomtatható. Jelen szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

 

II. A Weboldal működése

2.1 A Weboldal működtetését a Bár Produkció az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint végzi.

 

III. A Weboldalon történő vásárlás technikai lépései

3.1 A Weboldalon történő vásárláshoz nem szükséges regisztráció.

3.2 A Weboldalon szereplő árak minden esetben a Felhasználó által a fogyasztói forgalomban fizetendő bruttó árak, Magyarország törvényes fizetőeszközében (Forint) megadva.

3.3 Amennyiben a Felhasználó valamely terméket meg kívánja vásárolni, úgy a”KOSÁRBA” gombra kattintással vásárolhatja meg a terméket, ahol a következő lépések szerint vásárolhatja meg a terméket:

(i) A Vásárlás véglegesítése gombra való kattintást követően először be kell jelölnie, hogy rendelkezik-e valamilyen kedvezményre való kuponnal, amennyiben igen, úgy annak a kuponját megjelölni.

(ii) Ezt követően amennyiben a vásárló korábban regisztrált a weboldalon, úgy csak be kell jelentkeznie és a már korábban regisztrált adatokkal folytathatja a vásárlást. Amennyiben nem regisztrált vásárló, úgy ki kell töltenie a számlázási adatokra és a szállítási címre vonatkozó információkat az „ÚJ VÁSÁRLÓ VAGY?” megjegyzés alatt.

(iii) Mind a regisztrált, mind a nem regisztrált vásárlók fizetésként választhatják az utánvéttel történő fizetést (melynek többletdíja 200,- Ft) mely esetben a vásárlás teljes összegét a futárnál kell kiegyenlíteni, illetve a bankkártyás fizetést is. Bankkártyás fizetés esetén a ”BANKKÁRTYÁS FIZETÉS” gombra kattintást követően az vásárlót a bankkártyás fizetést biztosító CIB Bank weboldalára irányítja át a Weboldal, ahol az ott szereplő instrukcióknak megfelelően teljesítheti a fizetést.

3.4 Amennyiben a regisztráció, vagy a megrendelés során a Felhasználó hibás adatot adott meg (félreklikkelés), vagy a megrendeléssel kapcsolatosan módosítani szeretne bármely adaton, a böngésző ”vissza” funkciójával korábbi állapotra léphet, s újra próbálkozhat. A regisztrációkor megadott adatokat a személyes felületen bármikor javíthatja.

3.5 A Bár Produkció köteles az Vásárló megrendelésének megérkezését a Felhasználó felé elektronikus úton, késedelem nélkül visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldéséről késedelem nélkül – de legfeljebb 48 órán belül – nem érkezik meg a Felhasználóhoz, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

 

IV. Szállítási információk

A szállítással kapcsolatos információkról ide kattintva tájékozódhat.

 

V. Adatkezelés, adatvédelmi szabályok

Webshop Partner Kft.

Székhely: 2133 Sződliget, Petőfi utca 9.

Adószám: 25046119-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-172247

Telefonszám:06-20-2213566

Honlap: www.webshopiroda.hu

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, bankszámlaszám, fizetendő összeg

Az adattovábbítás célja: számla kiállítása, termék csomagolása, szállítása, postázása, garancia intézése

 

VI. Elállás

6.1 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján a Felhasználó a termék átvételétől számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hangfelvétel és képfelvétel (CD, DVD) vásárlása esetén a Felhasználó csak akkor jogosult elállni a szerződéstől, ha a termék csomagolását nem bontotta fel.
6.2 Elállás szempontjából fogyasztónak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül.

6.3 A Felhasználó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával és a Budapest Bár részére történő megküldésével. Az elállási nyilatkozat időben megtettnek minősül, amennyiben azt a Felhasználó a termék átvételét követő 14. nap éjfélig igazolhatóan elküldi. A Felhasználó elállása esetén köteles az elállási nyilatkozattal együtt visszaküldeni Budapest Bárnak az általa megvásárolt terméket érintetlen csomagolásban.

6.4 Budapest Bár a Felhasználó elállása esetén az elállási nyilatkozat és a sértetlen, bontatlan csomagolású termék kézhezvételétől számított 14 napon belül téríti vissza a Felhasználó által megfizetett vételárat, illetve adott esetben a termék visszaküldésének költségét. Ha a Felhasználó a megrendelést online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a visszafizetés is ilyen módon, a bankkártyát kibocsátó pénzintézet részére kerül visszatérítésre. Ha a Felhasználó a terméket utánvéttel vásárolta meg, úgy a Felhasználó az elállási nyilatkozatában köteles megjelölni annak a bankszámlának az adatait (számlatulajdonos, számlaszám) amelyre a visszatérítést kéri.

 

VII. Szavatosság

Budapest Bár az általa forgalmazott termékekért a 2013. évi V. törvényben (Ptk.) meghatározott kellék- és termékszavatosságot vállal. Amennyiben a Felhasználó által megrendelt termék hibásnak minősülne, úgy a Felhasználó a termék kicserélését kérheti. E szavatossági jogával a Felhasználó a termék átvételétől számított 2 (kettő) éven belül élhet. A termék hibáját a Felhasználónak kell bizonyítania.

 

VIII. Panaszkezelés

8.1 Budapest Bár az esetlegesen felmerülő panaszokat a hatályos jogszabályok figyelembe vételével ügyfélszolgálatán kezeli.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

– Telefonon: [+3630] (munkanapokon 8-18 óráig)

– E-mailen: shop@budapest.hu

A Budapest Bár tájékoztatja a Felhasználót, hogy kizárólag e-mailcímre küldött elektronikus leveleket tekinti e-mailes kommunikációnak.

8.2 Panaszkezelés és minőségi kifogások kezelése során Budapest Bár a fogyasztóvédelmi törvény, a Polgári Törvénykönyv, illetve jelen ÁSZF rendelkezései alapján jár. Budapest Bár a beérkezett panaszokra a lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol.

8.3 Amennyiben a Felhasználó panaszának békés rendezésére tett kísérlet nem járt eredménnyel, Felhasználó jogosult vitás eset rendezésének igényével a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testülethez, vagy bírósághoz fordulni, a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok sérelmének gyanúja esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz (NFH) intézhet bejelentést. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: www.nfh.hu

8.4 Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a felek nem találnak megoldást peren kívül, az Felhasználó a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Budapest Bár székhelye szerinti illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99., III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10. A Budapest Bár kötelezően nem veti alá magát valamely békéltető testület ajánlásának.

8.5 A Felhasználó jogosult a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül eljárást kezdeményezni. Az 524/2013/EU rendelet szerinti online vitarendezési platform elérhetőségei az alábbiak:

A Budapesti Békéltető Testület által üzemeltetett Online Vitarendezési Platform kapcsolattartói pont elérhetőségei: onlinevita@bkik.hu

Az Európai Bizottság által működtetett központi ügyfélszolgálat elérhetősége: ec-odr@europa.eu

Az Európai Unió Bizottsága által működtetett online vitarendező platform elérhetősége: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 

IX. A felelősség korlátozása

Budapest Bár nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért. A Budapest Bár Skoopy minden lehetséges eszközzel megpróbálja megakadályozni, hogy a Weboldalt vírusok vagy kártevők támadják meg. A Budapest Bárt nem terheli felelősség a Felhasználó által a Weboldal használata során, az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. A Felhasználó felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Weboldal használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.

 

X. Alkalmazandó jog

Jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érint a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.